Κλοπή ή φθορά Άδειας οδήγησης, Τι κάνω;

January 22, 2016

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κλαπεί, φθαρεί η χαθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, θα πρέπει ο κάτοχος του οχήματος να ακολουθήσει ορισμένες ενέργειες έτσι ώστε να εκδοθεί μια νέα άδεια. Πιο αναλυτικά:

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

 

43daf93b0132a1dc86212043d3acf3c4_L

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)

Αστυνομική ταυτότητα

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.